Kurjer Warszawski., R.17, nr 276 (17 października 1837)

gazety polskie