Kurjer Warszawski., R.17, nr 275 (16 października 1837)

gazety polskie