Kurjer Warszawski., R.17, nr 253 (24 września 1837)

gazety polskie