Kurjer Warszawski., R.16, nr 309 (19 listopada 1836)

gazety polskie