Kurjer Warszawski., R.16, nr 289 (29 października 1836)

gazety polskie