Kurjer Warszawski., R.16, nr 265 (5 października 1836)

gazety polskie