Kurjer Warszawski., R.16, nr 225 (25 sierpnia 1836)

gazety polskie