Kurjer Warszawski., R.13 (29 września 1833), nr 261

gazety polskie