Kurjer Warszawski., R.13, nr 242 (10 września 1833)

gazety polskie