Kurjer Warszawski., R.13, nr 241 (9 września 1833)

gazety polskie