Kurjer Warszawski., R.13, nr 223 (21 sierpnia 1833)

gazety polskie