Kurjer Warszawski., R.12, nr 218 (14 sierpnia 1832)

gazety polskie