Kurjer Warszawski., R.10, nr 192 (20 lipca 1830)

gazety polskie