Kurjer Warszawski., R.9, nr 264 (3 października 1829)

gazety polskie