Kurjer Warszawski., R.9 , nr 132 (17 maja 1829)

gazety polskie