Kurjer Warszawski., R.7, nr 252 (20 września 1827)

gazety polskie