Kurjer Warszawski., R.7, nr 251 (19 września 1827)

gazety polskie