Kurjer Warszawski., R.7, nr 229 (27 sierpnia 1827)

gazety polskie