Kurjer Warszawski., R.7, nr 219 (17 sierpnia 1827)

gazety polskie