Kurjer Warszawski., R.7, nr 148 (4 czerwca 1827)

gazety polskie