Kurjer Warszawski., R.6, nr 218 (14 września 1826)

gazety polskie