Kurjer Warszawski., R.6, nr 212 (7 września 1826)

gazety polskie