Rzeczpospolita, R.1, nr 139 (2 listopada 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie