Rzeczpospolita, R.1, nr 113 (6 października 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie