Rzeczpospolita, R.1, nr 99 (22 września 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie