Rzeczpospolita, R.1, nr 98 (21 września 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie