Rzeczpospolita, R.1, nr 80 (3 września 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie