Rzeczpospolita, R.1, nr 77 (31 sierpnia 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie