Rzeczpospolita, R.1, nr 62 (16 sierpnia 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie