Rzeczpospolita, R.1, nr 45 (30 lipca 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie