Rzeczpospolita, R.1, nr 42 (27 lipca 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie