Rzeczpospolita, R.1, nr 31 (15 lipca 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie