Rzeczpospolita, R.1, nr 30 (14 lipca 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie