Rzeczpospolita, R.1, nr 17 (1 lipca 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie