Rzeczpospolita, R.1, nr 2 (16 czerwca 1920) - wyd. wieczorne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie