Rzeczpospolita, R.1, nr 193 (28 grudnia 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie