Rzeczpospolita, R.1, nr 181 (14 grudnia 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie