Rzeczpospolita, R.1, nr 165 (28 listopada 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie