Rzeczpospolita, R.1, nr 163 (26 listopada 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie