Rzeczpospolita, R.1, nr 162 (25 listopada 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie