Rzeczpospolita, R.1, nr 140 (3 listopada 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie