Rzeczpospolita, R.1, nr 137 (30 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie