Rzeczpospolita, R.1, nr 136 (29 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie