Rzeczpospolita, R.1, nr 132 (26 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie