Rzeczpospolita, R.1, nr 129 (22 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie