Rzeczpospolita, R.1, nr 128 (21 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie