Rzeczpospolita, R.1, nr 116 (9 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie