Rzeczpospolita, R.1, nr 115 (8 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie