Rzeczpospolita, R.1, nr 112 (5 października 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie