Rzeczpospolita, R.1, nr 101 (24 września 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie